Třída 3.D

Pozor! Toto je archivní stránka 3.D ze školního roku 2019 - 2020.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Eva Rujbrová

Aktuálně ze třídy

MIND3 – samostudium – 15.6.- 19.6.2020

Tento týden trocha inspirace s mé oblíbené webové stránky. Projeďte si ji a zkuste něco vypočítat nebo vyluštit. http://zabavna-matematika.chytrak.cz/ulohy.html#file=pohadky.htm Přeji všem krásné prázdniny!

Učivo od 15. do 19. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   15. – 19. 6. 2020  Třída:  3.D      Český jazyk  Slovní druhy – částice, citoslovce  Pondělí – uč. ČJ str. 72 – částice Uč. str. 72/cv. 1, cv. 2 PS ČJ – str. 12/cv. 1, 2  Úterý – uč. ČJ str. 72 – citoslovce Uč. ČJ str. 72/cv. 1 – ústně, cv. 3 PS ČJ – cv. 1, 2, 3  Středa – opakování slovních druhů Uč. ČJ str. 73 – cv. 1 – ústně, cv. 2 – napište do sešitu,  cv. 3 – zahrajte si hru – změřte si čas a napište mi e-mailem nebo do Teams svůj rekord a jaká slova jste vymysleli 😉  Čtvrtek – opakování slovních druhů Uč. ČJ str….

Učivo 8. – 12. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020  Třída:  3.D      Český jazyk  Slovní druhy – slovesa, příslovce, předložky, spojky.  Pondělí – Slovesa – uč. ČJ str. 69 Uč. ČJ str. 69/cv. 1, 2 – ústně, cv. 3 – napiš do sešitu PS ČJ str. 9/cv. 1, 2, 3, 4, cv. 5 napiš do sešitu alespoň 4 věty  Úterý – Příslovce – uč. ČJ str. 70 Uč. str. 70/cv. 1, 3 – on-line výuka v úterý PS ČJ – str. 10/cv. 1, 2, 3 včetně úkolu a)  Středa – Předložky – uč. ČJ str. 71 Uč. str. 71/cv. 1, 2 – ústně – on-line výuka ve středu PS ČJ str. 10/cv….

Plán učiva 1. – 5. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  – 5. 6. 2020  Třída:  3.D      Český jazyk  Slovní druhy – opakování podstatných jmen, nově přídavná jména a zájmena, číslovky  Opakování 4 listy PL v příloze “podstatná jména” – Bonus – PL v příloze uč. Str. 67 – žlutý rámeček (přídavná jména) uč. str. 67/cv. 1, 2, 3, 4 – ústně str. 67/cv. 5 , PS str. 6/cv. 1, 2 uč. str. 67/cv. 6, 7 PS str. 6/cv. 3, 4, 5 uč. str. 68 – žlutý rámeček (zájmena) uč. str. 68/cv. 1, 2  PS str. 7/cv. 1, 2, 3, 4 uč. Str. 68 – žlutý rámeček (číslovky) PS str. 8/cv. 1, 2, 3, 4  Matematika …

MIND3 – samostudium – 25.5.- 29.5.2020

Jelikož většina dětí již nastoupila do školy práce je zcela dobrovolná. Piráti: Zjisti, který Pirát má největší kořist. Pozor, některé výsledky mohou být falešné! Ufounci a Příšerky:  Pomocí správných výsledku najdi správnou cestu.