Třída 4.A

Třídní učitel:

Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr.

 tel: 251001603
 vkutilkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka 3. 5. – 7. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 5. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  PS str. 30, 31, 33  Učebnice str. 128 – 135  Opakování určování základních skladebních dvojic, podmět, přísudek, pády podstatných jmen  Pracovní listy v příloze  V pátek bude kvíz na téma skladební dvojice  Matematika  Opakování převodů jednotek hmotnosti, slovní úlohy – čtení a správné porozumění obsahu, evidence údajů tabulkou  Pracovní list v příloze    MIND- aktivní účast na on-line hodinách             – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání                a odčítání zlomků – pracovní listy k těmto tématům žáci dostali                v pátek ve škole            – Domácí úkol- Hejný–…

Plán učiva na 25. 4. -30. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26. 4. – 30. 4. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  PS str. 27-29  Učebnice str. 124-127  Ve středu budeme psát diktát ze str. 115- doporučuji nacvičit  Ve čtvrtek budeme opisovat na známky doplňovačku 12 /127    Matematika  V úterý si všichni donesou pomůcky ne geometrii, budeme pracovat v Kočičkách. Další geometrické úlohy budeme zpracovávat v Opicích (do str. 22) a v Oranžovém sešitě 4/17.  Během týdne napíšeme opakovací test. Bude téměř identický s testem v Opicích na str. 15.   Během týdne napíšeme i nějakou pětiminutovku. Diktát čísel, násobení písemné.  MIND- aktivní účast v hodinách             – tento týden Počítáme…

Distanční výuka 19. 4. – 23. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 4. – 23. 4. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov po P, procvičování koncovek podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem  Pracovní list v příloze  Matematika  Procvičování pamětného násobení, sčítání a odčítání do 100 – kontrola rychlosti početních operací, dělení se zbytkem, obrázkové rovnice.   Slovní úlohy, geometrie v Oranžovém pracovním sešitě.  Pracovní list v příloze  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Grafy a procvičování učiva– početní operace            – domácí úkol- bude zadán do Zadání  Anglický jazyk  Uzavření l.8 : učeb.str.41….

Distanční výuka 12. 4. – 16. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. 4. – 16. 4. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování vyjmenovaných slov B, L, M. Koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, koncovky sloves v přítomném a budoucím čase.  Pracovní sešit str. 24  Učebnice str.116-119  Během týdne budete psát diktát 26/123  Matematika  Opakování násobilky, násobení větších čísel, násobení v řádech stovek, písemné násobení.  PS -Oranžový str. 15 dodělat  Geometrie PS – Kočičky str. 1-5  Na každou hodinu nosit pomůcky na geometrii. Ořezanou tužku, gumu, trojúhelník s ryskou, druhý trojúhelník, kružítko. Informaci o pomůckách máte již od minulého pondělí. 😊  Během týdne budete psát pětiminutovky.    MIND- aktivní účast na…