Třída 4.A

Třídní učitel:

Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr.

 tel: 251001603
 vkutilkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka 22. 2. – 26. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 2. – 26. 2. 2021  Třída: 4. A      Český jazyk  Určování základních skladebních dvojic a vedlejších skladebních dvojic.  Po, út, st – každý den zadaná doplňovačka na známku.  Pracovní list v příloze    Matematika  Slovní úlohy, počítání se závorkami, jednotky objemu. PS Opice str. 8-10  Pracovní listy v příloze  V pátek procvičení  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Zlomky – opakování a procvičování             – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině. Odevzdat do – 26.2. v hodině. …

Distanční výuka 15. 2. – 19. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 2. – 19. 2. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Časování sloves, slovesné způsoby, skladební dvojice, tvoření otázek na skladební dvojice  On-line: PS str. 8,9  Matematika  Zlomky, zápis vybraných zlomků desetinným číslem  Souřadnice bodu    MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Matematická všehochuť– opakování a procvičování             – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině. Společná kontrola- 18.2. v hodině.      Anglický jazyk  ÚT, ST : dokončení 6.lekce (příští uterý bude testík nejen ze 6.lekce,ale  ještě tam budou i 3 věty z 5.lekce, protože test z této lekce nedopadl …

Distanční výuka 8. 2. – 11. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. – 12. 2. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování koncovek podstatných jmen, procvičování sloves, určování osoby, čísla a času. Sloveso být v podmiňovacím způsobu. Učebnice str. 84 – 91. Pracovní sešit na on-line hodinách str. 6-7. Pracovní list v příloze.  Matematika  Procvičování zlomků. Slovní úlohy s běžnými matematickými operacemi, opakování dělení jednociferným dělitelem.  Pracovní list v příloze.    MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Práce s daty- třídíme, vyhodnocujeme, tvoříme jednoduché přehledy a tabulky            – domácí úkol –…

Distanční výuka 1. 2. – 5. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. – 5. 2. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování a procvičování koncovek podstatných jmen. Úvod do tématu slovesa. Na on-line  hodinu připravený pracovní sešit!!!  Pracovní list v příloze  Matematika  Pracovní sešit Opice str. 7 (8)  Oranžový – začátek.  Pracovní list v příloze M+GEO    MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Práce s daty- třídíme, vyhodnocujeme, tvoříme jednoduché přehledy a tabulky            – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině  Anglický jazyk  ÚT – shrnutí látky 5.lekce…

Distanční výuka 25. 1. – 28. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. 1. – 28. 1. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Procvičování řazení podstatných jmen ke vzorům, koncovky podstatných jmen. Pracovní list je nahraný v příloze.  Pracovní sešit str. 47, 48 na on-line hodinách. Připomínám všem, že ve vrátnici ve škole jsou nové prac. sešity.  Matematika  Tento týden dopočítáme úlohy v Oranžovém sešitě.   Pracovní listy jsou nahrané v příloze.  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály            – tento týden Dělení přirozených čísel            – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na…

Distanční výuka 18. 1. – 22. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. 1. – 22. 1. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Učebnice str. 76-79, vzory rodu mužského, tvary slov a slova příbuzná, slovesné tvary jednoduché a složené  PS str. 45, 46 na on-line  Pracovní list v příloze  Celý týden ústní zkoušení: pády, slovní druhy, vyjmenovaná slova, rody, vzory – podstatná jména, slovesa- osoby, časy, čísla  Matematika  M – opakování početních operací, jednotky času, geometrie – opakování rýsování útvarů v rovině  Opice- str. 5 dodělat, str. 6, 7  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka– Soubory – výukové materiály            –…