Třída 4.A

Třídní učitel:

Kutílková Vratislava, Ing. et Mgr.

 tel: 251001603
 vkutilkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka 23. – 27. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.11.-27.11.  Třída:  4.A      Český jazyk  Opakování a procvičování vzorů a koncovek středního a ženského rodu  Pracovní list  Pracovní listy – čtení  Matematika  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka– Soubory – Výukové materiály.  Násobení a dělení přirozených čísel.  Domácí úkol– Hejný- str.25/8, str.29/8,9,10,11- společná kontrola ve škole  Pracovní list M – opakování násobení, dělení, sčítání, odčítání písemné  Opice str. 26, 27  Oranžový str.28  Pracovní list GEO – obvod čtverce a obdélníku  Anglický jazyk  ÚT – test ze 2.lekce , Nově – lekce 3 : učeb.str.14  ST – slovíčka 3.lekce, písen na str. 14, komiks str.13  ČT…

Distanční výuka 16. 11. – 20. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. 11. – 20. 11. 2020  Třída:  4. A      Český jazyk  Podstatná jména rodu ženského, procvičování podstatných jmen rodu středního, kvízy  Učebnice str. 54-57  Pracovní list č. 5  Pracovní list čtení s porozuměním 1/1 Matematika  MIND- aktivní účast na on-line hodinách            – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po                ukončení hodiny – složka- Soubory – Výukové materiály  Domácí úkol najdete- Soubory- Domácí úkoly– složka z aktuálním datem- zde, prosím, i domácí úkol odevzdat- nahrát. Děkuji.  Matematika 4. A  Pracovní list – násobení a dělení 10, 100, 1000  Po- GEO  -opice-13, 14/20 12, 13/22  ST – GEO- opice- 11, 12/24 15, 16/26  ČT – Oranžový str….

Distanční výuka 9. 11. – 13. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. 11. – 13. 11. 2020  Třída:  4. A      Český jazyk  Pracovní list č. 4   Na on line hodinách pracovní sešit  Po – dodělávky z minulého týdne str. 30, práce s učebnicí  Út – str. 31  St. Str. 32  Čt – sdílené materiály – podstatná jména rodu středního – koncovky  Pá – opakování  Každý den číst vlastní knihu alespoň 4 stránky   (možnost chodit na večerní čtení ve 20.00 na Teams)  Tento týden zapsat do čtenářského deníku 1 knihu, kdo byl na ŠVP, může zapsat Tramvaj plnou strašidel, zápis můžete vytvořit i na počítači a do sešitu pak vlepit    Matematika  MIND- aktivní účast na on-line…

Distanční výuka 2. 11. – 6. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 11. – 6. 11. 2020 Třída:  4. A     Český jazyk   ČESKÝ JAZYK – 3. PRACOVNÍ LIST (učebnice 46 – 49) Vzory podstatných jmen rodu středního, koncovky podstatných jmen pracovní sešit str. 27 – 30 při on-line hodinách Matematika MATEMATIKA 3. pracovní list – převody jednotek délky GEOMETRIE pracovní list 2 – Symboly, bod, přímka, úsečka, polopřímka, rýsování kolmic, rýsování rovnoběžek pracovní sešit Opice str. 20-22 při on-line hodinách (po, út, st) pracovní sešit Oranžový str. 24, 25 při on-line hodinách (čt, pá) Připravte si potřeby na geometrii: tužka, 2 trojúhelníky, kružítko,…

Distanční výuka 4. A

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. 10. – 23. 10. 2020 Třída:  4. A     Český jazyk UČEBNICE str. 38 -43 PRACOVNÍ SEŠIT do str. 26 Pracovní list z přílohy   Matematika Pracovní list z přílohy Pracovní sešit Opice str. 16 a 19 Pracovní sešit oranžový str. 22, (23)   MIND – aktivní účast na on-line hodinách – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály   Anglický jazyk ÚT – v rámci online výuky : učeb.str.7, str.8-první půlku, prac.sešit : 7/4 – část společně, 8/5 ST –…