Třída 4.E

Třídní učitel:

Václavková Martina, Mgr.

 tel: 251001790
 mavaclavkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 17.května – 21.května PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17.5.-21.5.  Třída:  4,E      Český jazyk  Procvičování koncovky podstatných jmen, pády, slovní druhy  Procvičování slovesa a jejich mluvnických kategorií  Věta a souvětí, větný vzorec – opakování  Nové: Základní skladební dvojice    Matematika  Nemind i Mind  Procvičování početních operací do 1 000 000  Slovní úlohy  Nové-kombinatorika a statistika      Anglický jazyk  clil    Přírodověda  Pokračujeme v ekosystému park, dokončení Noste UČEBNICI    Vlastivěda  Pokračujeme ve vodstvu ČR Noste UČEBNICI    Další informace:  Chybějícím budou materiály zasílány přes Teams    TV– VE ŠKOLE MĚJTE OBLEČENÍ NA TV VENKU, POKUD TO POČASÍ DOVOLÍ, BUDEME CHODIT VEN     

CHRAŇME ZEMI. Je to jediná planeta s čokoládou….

Nadpis této aktualitky berte prosím trochu s nadhledem.  Touto větou se s námi dnes loučil lektor Pavel Beránek, který měl pro nás připravenou velice pěknou a zajímavou on-line přednášku s názvem OCHRANA PLANETY A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI. Povídal si s námi o naší planetě Zemi a o technologiích a nevyla to tak úplně legrace. Dozvěděli jsme se, co má na přírodu jaký vliv, co jí škodí a co by se dalo dělat, aby toho škození bylo méně. O tomto tématu si povídáme i během vyučovacích hodin napříč předměty, zde jsme se dozvěděli i nemálo nových poznatků a některé známé jsme si…

Plán učiva na týden 10.-14.května DISTANČNÍ VÝUKA (on-line)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10.-14.5.  Třída:  4,E     POZOR! VE STŘEDU 12.5. NEBUDE ČJ ON-LINE, MÁME OD 10H PŘEDNÁŠKU, JE V KALENDÁŘI. Komu se nezobrazí, toho pozveme Český jazyk  Aktivní účast v on-line hodinách  Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin  Procvičování pády, slovní druhy, koncovky podstatných jmen  Stavba věty, větné vzorce, druhy vět    Matematika  Aktivní účast v on-line hodinách  Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin  Slovní úlohy, převody jednotek, operace s velkými čísly  Práce s tabulkami, dělitel, dělenec, lesoň    Mind- dostanou samostatnou práci  MIND- Pracovní listy- procvičení a prohloubení učiva- kontrola- 10.5.2021 ve škole.   Online hodiny nebudou….

Našim maminkám ke Dni matek

Druhou květnovou neděli mají maminky svůj den. Ve škole pro ně jejich děti z naší třídy vyráběly hyacinty z krepového papíru. Nevoní, ale neuvadnou 🙂 Jsou tvořeny s láskou  

Učivo na týden 3.-7.května PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.-7. května  Třída:  4.E      Český jazyk  Procvičování pravopis podstatných jmen a sloves, slovní druhy  Stavba věty, skladební dvojice  Práce v pracovním sešitě bude zadána během hodin  V průběhu týdne – diktát a malá procvičení klasifikovaná – bude oznámeno vždy den předem    Matematika  Procvičování násobení, dělení, zlomky  Práce v pracovním sešitě bude zadána během hodin  Lesoň, operace s velkými čísly, slovní úlohy  V průběhu týdne – malá procvičení klasifikovaná – bude oznámeno vždy den předem    MIND- aktivní účast v hodinách             – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání                a odčítání zlomků, geometrie- trojúhelníky – konstrukce, obvod            – Test- Trojúhelníky-…