Třída 6.D

Pozor! Toto je archivní stránka 6.D ze školního roku 2019 - 2020.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Marie Zálešáková

Aktuálně ze třídy

3. týden distanční výuky (2. 11. – 6. 11.)

Vážení rodiče a milí žáci, po podzimních prázdninách zase přichází ke slovu škola. Takže v přehledu máte výuku na celý týden, co se bude probírat, jaké úkoly vypracujete. V pondělí 2. 11. se sejdeme online na třídnické hodině ve 14:00. Přeji všem pevné zdraví a zpět k poctivé práci, ať jste chytré děti. Jiřina Tafatová

Samostudium – přehled učiva – 15.6.- 19.6.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   15. – 19. 6. 2020  Třída:  6.D      Český jazyk  příloha  1) mít ve školním sešitě výpisky z prezentace Rozvíjející větné členy  2) PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ:   PS: str. 32 – cv. 8, str. 33 – cv. 9, 10  3) PŘÍVLASTEK:  PS: str. 31 – cv. 1  uč. str. 126 – cv. 3 a) (opsat do sešitu, vyhledat přívlastky, nadepsat nad ně PKs / PKn)    Matematika  příloha  Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku  Kružnice opsaná trojúhelníku – on-line hodina – 16.6.2020 –   Zápis – příloha  HM – domácí úkol- str.107-108– odevzdat do 22.6.2020  Kružnice vepsaná trojúhelníku – on-line hodina- 18.6.2020  HM- domácí úkol – str.109-110 – odevzdat do 23.6.2020    Anglický jazyk  Revision (grammar, vocab)  Talking about holidays, travelling    Přírodopis …

Samostudium- přehled učiva- 8.6.-12.6.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  8. – 12. 6. 2020  Třída:  6.D      Český jazyk  Rozvíjející větné členy  TEST na Teams => Shoda přísudku s podmětem – hotové do STŘEDEČNÍ hodiny  uč. str. 118–120 –> přečíst ŽLUTÉ TABULKY   uč. str. 118 – cv. 119 (písemně do sešitu)  uč. str. 119 – cv. 2 (tužkou do učebnice – předměty zakroužkovat, napsat nad ně, v jakém jsou pádu)  uč. str. 119 – cv. 3 (tužkou do učebnice nadepsat nad slovo Po = podmět nebo Pt = předmět)      Matematika  příloha  Trojúhelník- výšky, těžiště, těžnice  Výšky v trojúhelníku– on-line hodina – 8.6.2020 – pozor změna  Zápis – příloha  Cvičení – uč.č. 3 – str. 43/1,3,4  HM – domácí úkol- str.102-104– odevzdat…

Samostudium – přehled učiva – 1.6.- 5.6.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   – 5. 6. 2020  Třída:  6.D      Český jazyk  příloha  1) přikládám řešení k prac. listu z minulého týdne ČJ – Podmět a Přísudek – samostatně si podle něj zkontrolujte vlastní práci  2) prohlédněte s5 žluté tabulky na str. 115 a 117   3) po PO hodině – z dokumentu Shoda Přísudku s Podmětem opsat do šk. sešitu obě cvičení se správně doplněnými koncovkami  4) tužkou do uč. str. 117 – cv. 1      Matematika  příloha  Trojúhelník  Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku– on-line hodina – 2.6.2020  Zápis – příloha  Cvičení – uč.č. 3 – str. 38/8, 9, 10  HM – domácí úkol- str.98–99– odevzdat do 4.6.2020    Trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné, ale i jiné, trojúhelníková nerovnost – on-line hodina –…

Samostudium – přehled učiva – 25.5.-29.5.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   25. – 29. 5. 2020  Třída:  6.D      Český jazyk  příloha  mít hotová cvičení z minulého týdne, ať je můžeme společně kontrolovat  PS: str. 30 – cv. 7, 9  word dokument ČJ – PODMĚT A PŘÍSUDEK = do šk. sešitu vypracovat pracovní list  Nezapomenout na čtenářský deník – do konce května byste měli mít alespoň jeden zápis z humoristické knihy, kterou jste přečetli 😉     Matematika  Slovní úlohy – D, n  Pracovní list z minulého týdne – dokončení    Anglický jazyk  Tasks for this week:  Practice – GOING TO for future plans  WB.  pg. 55  Reading aloud – SB.pg. 70 – Doctor X  On-line lessons: English ADVERBS  Přírodopis  V tomto týdnu si v učebnici přečtěte strany 102 a 103 – ostnokožci. Zamyslete…

Samostudium – přehled učiva – 18.5.- 22.5.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22. 5. 2020  Třída:  6.D      Český jazyk  příloha  Podmět a přísudek  1) uč. str. 114 – tužkou do učebnice (mít hotové do ST hodiny)  2) PS: str. 29 – cv. 1, 2, 4  3) PS: str. 30 – cv. 8  *přikládám prezentaci na Podmět a Přísudek, z části Podmět máte mít výpisky v sešitě, Přísudek nás čeká tento týden 😉    Matematika  příloha  Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek  Procvičení a prohloubení učiva – on– line výuka – 19.5. 2020   Cvičení – příloha  HM – domácí úkol – str.65- 66  – odevzdat do 22.5.2020  Slovní úlohy – n, D – on-line výuka – 21.5. 2020  Cvičení…

Samostudium – přehled učiva – 11.5.- 15.5.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 5. 2020  Třída:  6.D      Český jazyk  1) do PONDĚLÍ (11. 5. do 12:00) vypracovat test HUMORISTICKÁ LIT. na TEAMS  2) uč. str. 112 a 113 – pročíst si ŽLUTÉ TABULKY, připomenout si podmět a přísudek  3) uč. str. 113 – cv. 2 (tužkou do uč. podtrhat přísudky)  4) uč. str. 114 – cv. 1 (tužkou do uč. podtrhat podměty)  5) udělat výpisky z prezentace PODMĚT a PŘÍSUDEK      Matematika  Společný násobek a dělitel   Společný dělitel- on-line výuka 12.5.   Zápis- uč.č. 2- str.66 a str.67 – modrý rámeček  Cvičení – uč.č. 2 – str. 67/6; str.68/ 9, 10; str.69/…