Třída 8.B

Třídní učitel:

Zemanová Romana, Mgr.

 tel: 251001609
 rzemanova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Doporučená četba

Milí čtenáři, pokud byste už nevěděli po jaké knížce sáhnout nabízím vám něco z literární klasiky. Vyberte si z přiloženého seznamu a překvapte mě svým referátem 😉