Třída 8.B

Pozor! Toto je archivní stránka 8.B ze školního roku 2020 - 2021.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Zemanová Romana, Mgr.

Aktuálně ze třídy

ZÁVĚREČNÁ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

Závěrečná písemná práce z matematiky se bude psát v úterý 15.6.2021. Úlohy budou z následujících témat: Mocniny a druhá odmocnina Pythagorova věta Mnohočleny Lineární rovnice Kruh, kružnice Geometrie – Thaletova kružnice

Český jazyk v cílové rovince

Milí žáci, každý závěr školního roku je stresující, letos možná o to více, že jste většinu roku trávili za monitory počítačů. Co můžete očekávat v nadcházejícím měsíci v hodinách češtiny? O pravidelná páteční pětiminutová pravopisná cvičení vás nepřipravím, protože, jak říkám v hodinách, i když za pár let nerozeznáš přívlastek shodný od předmětu, psát bez pravopisných chyb budeš muset celý život. V průběhu května a června budeme opakovat probrané učivo, abyste zvládli závěrečný test, který je naplánovaný na 11. 6. Nadále budu hodnotit aktivitu v hodině a sem tam si od některých vyberu k oznámkování pracovní listy, kterými vás budu…