Třída 8.B

Třídní učitel:

Zemanová Romana, Mgr.

 tel: 251001609
 rzemanova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy