Třída 3.A

Pozor! Toto je archivní stránka 3.A ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Augustínová Marina, Mgr.

učitel

Aktuálně ze třídy

PLÁN TÝDNE 9. – 13. 05. 2022

TÝDEN 9. – 13. 05. 2022 PLAVÁNÍ  V pondělí 9. 05. 2022 máme náhradní plavání (za ŠVP). Plaveme od 10:15 do 11:45. Ke škole se vrátíme mezi 12:25-35. (Tj. končíme o hodinu později než máme v rozvrhu). Učíme se první hodinu a část druhé – stud. mat. bude zajištěn. V úterý plaveme dle rozvrhu, tj. sraz před školou. Učíme se dvě poslední hodiny – ČJ a ANJ. Český jazyk Uč. str. 92-95 VSH str. 54 PS II. 11, 13 Literatura Čítanka 110 PS II. čít. str. 14, 15/cv. 16 Matematika  Uč. str. 28-32 PS II. str. 19-21 Prvouka Uč. str. 55-57 PS str. 25-26,…

První plavání

Tento týden jsme byli poprvé na plavání – žáci byli rozdělení do čtyř skupin podle jejich plaveckých dovedností. Všichni žáci měli z plavání radost a nemůžou se dočkat příštího úterý. Budeme chodit každé úterý.

Plán učiva – 25. – 29. 04. 2022

ÚTERÝ – PLAVÁNÍ Angličtina Pokračování v lekci 10. – Animal safari – str. 50-51.  Rozšíříme si slovní zásobu a přečteme další díl komiksu. Zároveň budeme opakovat slovní zásobu a gramatiku z předchozích lekcí. Český jazyk Uč. str. 90-93 VSH str. 42 Literatura Vikingové a Kryštof Kolumbus Uč. str. 101-107 PS II str. 8-11 Matematika PS II. str. 15, 17, str. 16/cv. 7, 8 Uč. III. 19-22 Prvouka Archeologické nálezy – Uč. str. 50-51

Trilopark

MobilníTrilopark pro naše žáky připravil poutavý program, při kterém si vyzkoušeli: vytvořit odlitek vyhynulého živočicha, odkrýt třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z lektorů si vyslechli poutavé povídání, preparovat artefakt z kamene, žáci se postupně seznámili se vzácnými exempláři, které si mohli osahat – žáci měli v rukou velké trilobity, schránky chobotnic, dinosauří zuby, zub megalodona, stoličku mamuta, přesličku, zkamenělé stopy ještěrky, koprolit nebo ústřice. Žáci si na památku zakoupili odlitek dinosauří lebky nebo trilobity, které jsou vlastnoručně vyrobené pracovníky Triloparku. Po skončení této akce jsme se přesunuli do TS, kde jsme dostali poutavou přednášku o třídění odpadu a zahráli jsme…

Plán učiva 19.-22.04.2022

Český jazyk Předpona -vy/-vý VSH str. 42 Podstatná jména – rod (životný/neživotný), číslo, čas a pád  PS II. Str. 5, 6, 10 Uč. Str. 90 – 91 Literatura: Ve světě vynálezů  Matematika Dělení se zbytkem – PS II. str. 14 – 15 Násobení a dělení mimo obor násobilek – Uč. III. str. 19 – 23 Anglický jazyk Oprava testu Uč. Str. 50 – další zvířátka  Prvouka Oheň (Uč. str. 46-47, PS str. 24) Od sledování pravidelnosti k letopočtu, pranostiky (Uč. str. 48 – 49) Další informace: 19.4. Plavání 22.4. Den země, Technické služby 

Planetárium

V pátek jsme vyrazili s žáky na první společný výlet do Prahy. Navštívili jsme planetárium a shlédli projekci o vesmíru kolem nás. Žáci si program krásně užili a zároveň se naučili plno nových věcí. Doufáme, že se nám bude dařit vyrážet na takovéto výlety pravidelně.