Třída 4.A

Třídní učitel:

Blaženínová Hana, Mgr.

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 10. – 14. 1. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. – 14. 1. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Podstatná jména – pád, číslo, rod  Skloňování podstatných jmen rodu středního  Skloňování podstatných jmen rodu ženského – úvod  Procvičování učiva prvního pololetí  Pátek 14. 1. pololetní písemná práce         Matematika  Čísla větší než 10 000  Písemné dělení jednociferným dělitelem  Procvičování učiva prvního pololetí  Čtvrtek 13. 1. pololetní písemná práce  Geometrie – kružítko        Anglický jazyk  Skupina  Unit 5 – On holiday  Uč.str. 26 – 27  PS str. 25 – 27  Pátek – test z 5. lekce  Projekt – My fantastic holiday (na úterý 18. 1.)  2.skupina : shodné s 1.skupinou kromě posledního bodu – místo projektu je nácvik a prezentace…

Plán učiva na týden od 3. – 7. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 1. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Podstatná jména – pád, číslo, rod  Skloňování podstatných jmen rodu středního  Čtenářský deník        Matematika  Písemné násobení, dělení  Čísla větší než 10 000  Geometrie – obdélník, čtverec (obvody, obsahy)        Anglický jazyk  1.skupina  Prezentace projektů My town  Unit 5 – On holiday  Uč. str. 24 – 25  PS str. 24 – 25        Přírodověda  Ekosystém les – opakování  Neživá příroda        Vlastivěda  Jan Hus  České země v době husitské          Další informace:  Společné “třídní Vánoce”, které se nemohly uskutečnit…

Plán učiva na týden od 20. – 22. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 22. 12. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Podstatná jména – pád, číslo, rod  Skloňování podstatných jmen rodu středního  Vánoční zvyky a tradice    Matematika  Násobení a dělení zpaměti v oboru přirozených čísel do 10 000  Písemné násobení, dělení      Anglický jazyk  1.skupina  Christmas and Happy New Year  Uč.str. 64  Koledy – Christmas carols  2.skup. – shodně s 1.skupinou a dokončení prezentací My Dreamtown      Přírodověda  Druhy jehličnatých a listnatých stromů  Význam lesa – opakování  Živočichové žijící v lese  Živočichové v zimě        Vlastivěda  Karel IV. – opakování  Jan Hus  České země v době husitské     …

Plán učiva na týden od 13. – 17. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. – 17. 12. 2021  Třída:  4.A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova – opakování (úterý)  Podstatná jména – pád, číslo, rod  Skloňování podstatných jmen rodu středního  Vzory rodu středního – město, moře, kuře, stavení       Matematika  Písemné sčítání, odčítání – opakování (středa)  Násobení a dělení v oboru přirozených čísel do 10 000  Slovní úlohy – o x méně/více a xkrát méně/více  Geometrie – rýsování kolmých a rovnoběžných přímek,                 pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník      Anglický jazyk  Skupina  Lekce 4 – dokončení, procvičování slovní zásoby, komiks  Středa – test ze 4. lekce  Uč. Str. 22 – 23  PS str. 22 – 23 …

Zpátky do Betléma

Ve čtvrtek jsme šli do Club Kina na divadelní představení „Zpátky do Betléma“. Připomněli jsme si vše, co předcházelo narození Ježíška. Společné setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým panem učitelem u betléma. Představení bylo velmi hezké, vtipné a doplněné koledami. Moc se nám líbilo.    

Plán učiva na týden od 6. – 10. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 12. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova – opakování  Přehled slovních druhů  Podstatná jména – rod, číslo  Pády podstatných jmen  Popis osoby – pohádková postava      Matematika  Písemné dělení jednociferným dělitelem – opakování  Písemné sčítání  Písemné odčítání  Pravý úhel – pravoúhlý trojúhelník      Anglický jazyk  1.skupina  Lekce 4 – My town  Procvičování nové slovní zásoby, popis cesty  Uč.str.21- 22  PS str.20 – 21  Čtení anglických knih  2.skupina : stejné jako 1.skupina , jen místo posledního bodu tvorba plakátu  My Dreamtown (Mé vysněné město)    Přírodověda  Živočichové  Dělení živočichů  Ekosystém les  Lesní patra      Vlastivěda  Vláda přemyslovských knížat – opakování  Vláda přemyslovských králů  Český stát…

Plán učiva na týden od 29. 11. – 3. 12. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 11. – 3. 12. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova – opakování  Přehled slovních druhů  Podstatná jména – rod, číslo  Čtenářský deník        Matematika  Písemné násobení – opakování  Písemné dělení jednociferným dělitelem – opakování  Písemné sčítání i odčítání  Rýsování rovnoběžek procházejících daným bodem        Anglický jazyk  skupina  opakování lekcí 1. – 3.  Úterý  – příprava na test  Středa – test z 1. – 3. lekce  Pátek – lekce 4 My town  Uč. str. 19, 20  PS str. 19, 20  2.skupina – zcela stejné jako 1.skupina       Přírodověda  Rostliny – opakování (odkládaný testík)  Živočichové – dělení živočichů  Ekosystém les        Vlastivěda …