Třída 4.A

Pozor! Toto je archivní stránka 4.A ze školního roku 2021 - 2022.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Blaženínová Hana, Mgr.

učitel

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 27. – 30. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   27. – 30. 6. 2022  Třída:  4. A      Pondělí  27. 6.  Práce v pracovních sešitech  Vyhodnocení třídní soutěže      Úterý  28. 6.  Zkrácená výuka 11.40  Odevzdávání učebnic  Vyklízení šatních skříní      Středa  29. 6.  Zkrácená výuka 11.40  Úklid třídy  Hry, četba    HURÁ NA PRÁZDNINY 13.30 – Amfiteátr      Čtvrtek  30. 6.  Předání vysvědčení a odměn  Ukončení 8.45        7.   Letní prázdniny       

Plán učiva na týden od 20. – 24. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 24. 6. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Řeč přímá a nepřímá  Opakování probraného učiva  Čtenářská dovednost – noste si knihu      Matematika  Procvičování probraného učiva  Matematické hry        Anglický jazyk  Skupina  Rozhovory  Opakování, čtení z anglických knih  2.skup. – rozhovory , opakování, shrnutí látky 4.roč.- Cesta za pokladem      Přírodověda  Ekosystém rybník, potok a řeka – test v pondělí  Člověk a příroda        Vlastivěda  Moravskoslezský kraj  Zlínský kraj          Další informace:  Ve středu 22.6. proběhne pro 1.stupeň sportovní den  Ve čtvrtek…

Plán učiva na týden od 13. – 17. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. – 17. 6. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Rozbor závěrečné práce  Opakování učiva 4. ročníku  Řeč přímá a nepřímá        Matematika  Opakování učiva 4. ročníku  Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem  Slovní úlohy se dvěma početními operacemi        Anglický jazyk  1.skupina  Unit 12 – Stone soup  Uč., PS – str. 56, 57  Příprava na speaking test (út + st)  Pátek – speaking test  2.skupina – stejné jako 1.skupina ,speaking test – žáci by měli být  schopni odpovídat zejména na otázky , které jsou v PS str.60     Přírodověda …

Plán učiva na týden od 6. – 10. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 6. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen  Shoda podmětu s přísudkem  Procvičování učiva 4.ročníku  Závěrečná písemná práce – úterý        Matematika  Zlomky – výpočet částí z celku  Přímá úměrnost  Slovní úlohy se dvěma početními operacemi  Procvičování učiva 4.ročníku        Anglický jazyk  1.+ 2. skupina  Lekce 12  Opakování učiva  Nácvik na akademii        Přírodověda  Ekosystém rybník  Rostliny a živočichové rybníků        Vlastivěda  Kraje ČR  Karlovarský, Ústecký kraj  Liberecký, Královehradecký kraj          Další informace:  Úterý 7….

Plán učiva na týden od 30. 5. – 3. 6. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. 5. – 3. 6. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování na závěrečnou písemnou práci  Stavba věty – opakování   Shoda podmětu s přísudkem  Procvičování probraného učiva        Matematika  Závěrečná písemná práce – pátek  Zlomky – výpočet části z celku  Přímá úměrnost  Slovní úlohy se dvěma početními operacemi        Anglický jazyk  Obě skupiny : Beatles – nácvik vystoupení  na akademii                           Lekce 12 – Shrnutí látky lekcí 1-12 :PS str.58,59        Přírodověda  Ekosystém okolí lidských obydlí – pondělí  Ekosystém rybník  Rostliny v rybníku a jeho okolí …

Plán učiva na týden od 23. – 27. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. – 27. 5. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen  Diktát z učebnice – úterý  Stavba věty  Podmět a přísudek  Sloh – popis pracovního postupu        Matematika  Dělení se zbytkem, písemné dělení – středa  Zlomky  Zápis a porovnávání zlomků  Římské číslice  Obsah čtverce a obdélníku        Anglický jazyk  Skupina  Opakování lekce 11  Test z lekce 11  Prezentace projektů Dinosaur  Příprava vystoupení na akademii  2.skupina : stejné jako 1.skupina kromě projektů Dinosaur,  test se píše ve středu    Přírodověda  Ekosystém okolí lidských obydlí  Rostliny –…

Plán učiva na týden od 16. – 20. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. – 20. 5. 2022  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování sloves – úterý  Věta jednoduchá a souvětí  Spojovací výrazy  Čárky ve větě  Větné vzorce        Matematika  Opakování písemného násobení a dělení – čtvrtek  Zlomky  Zápis a porovnávání zlomků  Slovní úlohy se dvěma početními operacemi  Obsah čtverce a obdélníku        Anglický jazyk  Skupina – lekce 11  Procvičujeme minulý čas prostý  Připravujeme projekt – My Dinosaur  Procvičujeme slovíčka na WocaBee  Uč. a PS – 53, 54  Poslech příběhu        Přírodověda  Ekosystém park – opakování – pondělí  Ekosystém okolí…