Třída 4.A

Třídní učitel:

Blaženínová Hana, Mgr.

 tel: 251001790
 hblazeninova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden od 20. – 24. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 24. 9. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Pravopisná cvičení  Význam slov – uč. str. 8 – 9  Práce v pracovním sešitě  Psaní dopisu  Čtení oblíbené knihy        Matematika  Matematické rozcvičky  Počítání se závorkami – uč. str. 8  Pamětné sčítání, odčítání  Slovní úlohy  Jednotky hmotnosti  Vzájemná poloha přímek v rovině        Anglický jazyk  Skupina  Opakování základních otázek a odpovědí – uč. 2, 3  Music time – uč.4, 5  Poslechneme si ještě jednou příběh – The ugly duckling           2.skupina (Sluková)  Otázky a odpovědi – učeb.str. 2,3  Opakování zaklad.frází ze 3.tř. – rozhovory, scénky  Music Time –…

Ukliďme Česko

V pátek 17. září jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Pomáhali jsme přírodě zbavit se odpadků a věcí, které do ní nepatří. Společně se 3. D jsme se vydali k řece na mokropeskou pláž u Berounky. Povídali jsme si o tom, za jak dlouho se v přírodě rozloží různé materiály. U mnohých jsme byli velice překvapeni. Dopoledne jsme si spolu moc užili.    

Plán učiva na týden od 13. – 17. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. – 17. 9. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Opakování učiva 3. ročníku  Procvičování gramatických jevů  Cvičné diktáty  Hlásky, souhlásky a samohlásky  Druhy vět  Čtení s porozuměním        Matematika  Opakování násobilky  Počítání v číselném oboru 0 – 1000  Porovnávání čísel  Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce  Matematické hry        Anglický jazyk  Skupina  Opakování slovní zásoby – zvířata, oblečení, nábytek, pocity  Popis zvířete  Popis dětského pokoje   Skupina (Sluková)  Stejné jako  u 1.skupiny , to znamená např. opakování frází :  There is/are ……Whatˇs your favourite……? Do you like………….?  Has it got…..? a odpovědi na tyto otázky      Přírodověda  Opakování učiva 3.ročníku  Příroda živá a neživá  Ekosystém   Práce s atlasy,…

Olympijský běh

Ve středu 8.9. se žáci naší třídy zúčastnili „Olympijského běhu“. Běželi dráhu dlouhou 500 m na oválu pod školou.  Závodníci dostali diplom a medaili. Počasí bylo krásné, závody jsme si všichni užili.    

Plán učiva na týden od 6. – 10. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. – 10. 9. 2021  Třída:  4. A      Český jazyk  Seznámení s učivem 4. ročníku  Opakování učiva 3. ročníku  Pracovní sešit   Čtení své knihy  Sloh – tvořivé psaní        Matematika  Seznámení s učivem 4. ročníku  Opakování učiva 3. ročníku  Pracovní sešity  Matematické hry        Anglický jazyk  Skupina  Opakování slovní zásoby – numbers, months, alphabet  Písničky a básničky z 3. ročníku  Popis osoby  Poslech pohádky, příběhu – porozumění        Přírodověda  Seznámení se s obsahem učiva čtvrtého ročníku  Opakování učiva 3. ročníku  Učebnice str. 4 – 5  Práce v pracovním sešitě        Vlastivěda  Seznámení…